S.Ü.TIP FAKÜLTESİ

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF

CERRAHİ ANABİLİM DALI

 

İçindekiler

Bölüm Hakkında Bilgi

Akademik Personel

 

Bölüm Hakkında Bilgi

S.Ü.T.F. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 1993 yılında Ankara Üniversitesi ihtisaslı Dr. Nedim Savacı tarafından kuruldu. 1994 yılı Eylülüne kadar sadece kurucu öğretim üyesi ile hizmet veren bölümde şu anda bir doçent, iki uzman ve üç asistan doktor görev yapmaktadır. Ayrıca dört hemşire ve üç personel yürütülen sağlık hizmetine katkıda bulunmaktadır. Servisin halen altı bayan ve altı erkek ve bir özel oda olmak üzere toplam onüç yatak kapasitesi mevcuttur.

 

Akademik Personel


Doç. Dr. Nedim SAVACI (Anabilim Dalı Başkanı)

1959 yılında, Bayburt'ta doğdu. İlk öğrenimini Ankara Anıttepe İlkokulu'nda, ortaokulu Bahçelievler Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 1976 da girdi. 1982 yılında mezun oldu. İki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğünü Ankara İli Güdül İlçesi Hükümet Tabibi olarak 1984 yılında tamamladı. Bu görevde iken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı ihtisas sınavını kazanarak, Aralık 1984 ten itibaren buradaki görevine başladı. Yurtdışı bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'nde "MAYO CLINIC" Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünde, 1987-1988 yılları arasında bir yıl süre ile, klinik ve deneysel çalışmalarda bulundu. Bu süreç içerisinde, ayrıca Mikrocerrahi ve Laser uygulamaları üzerine eğitim gördü. "Kas-Deri Fleplerinde İnnervasyonun Önemi" adlı tezini sunarak girdiği sınav sonucunda, Nisan 1990'da Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olmaya hak kazandı. Mayıs 1990'da Ankara Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'nde göreve başladıktan kısa bir süre sonra, Haziran 1990'da vatani görevini yerine getirmek üzere ayrıldı. G.A.T.A.'da askerliğini tamamladıktan sonra, Ekim 1991 de görevine geri döndü. Haziran 1993 te Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olarak başlamış ve Ekim 1993 te Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı'na Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Ekim 1995 te Doçent olan Dr. Nedim Savacı, ingilizce bilmekte olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

E-mail: drnedimsavaci@hotmail.com


 

 

 

 

Uzm. Dr. Zekeriya TOSUN

1969 Yılında Kayasu'da doğdu. İlkokulu Konya 27 Mayıs İlkokulu'nda, ortaokulu Mevlana Ortaokulu'nda tamamladı. Konya Gazi Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1987 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda mecburi hizmet görevini yapmakta iken Nisan 1994 TUS sınavını kazanarak 22 Eylül 1994 tarihinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda başladığı ihtisasını 8 Mart 2000 tarihinde tamamladı. Evli ve bir çocuk babası olan Dr. TOSUN İngilizce bilmektedir.

E-mail: ztosun@hotmail.com


 

 

 

 

Uzm. Dr. Mübin HOŞNUTER

1968 yılında İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde doğdu. İlk öğrenimini Eczacıbaşı İlkokulu'nda, orta öğrenimini Agah Efendi Ortaokulu'nda, liseyi İzmir İnönü Lisesi'nde tamamladı. 1986 yılında başladığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1992 de mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında 18 ay Aksaray İli'nde mecburi hizmet yaptı. 1994 Nisan ayında yapılan TUS'u kazanarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda ihtisasa başladı. 8.03.2000 tarihinde ihtisası tamamlayan Dr.HOŞNUTER evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

E-mail: hosnuter@yahoo.com


 

 

 

Arş. Gör. Dr. Sadık ŞENTÜRK

1973 yılında Ankara'da doğdu. İlk öğrenimini Ankara Ufuktepe İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Ankara Keçiören Lisesi'nde tamamladı. 1990 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu. 10 ay süre ile Isparta Yenişarbademli Sağlık Merkezi'nde çalıştı. 1998 yılında TUS'u kazanarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.Yabancı dili ingilizcedir.

E-mail: sadik55@hotmail.com (webmaster)


Arş. Gör. Dr. Adem ÖZKAN

1972 yılında Safranbolu'da doğdu. İlkokulu aynı yerde, orta ve liseyi Bartın'da bitirdi. 1990 ÖYS'de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi.1996 yılında mezun oldu. 1997 Nisan TUS'unda S.Ü.T.F. Farmakoloji Bölümünü kazandı. Burada iki yıl çalıştıktan sonra 1999 Eylül TUS'u ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yabancı dili ingilizcedir.

E-mail: aozkan78@yahoo.com


Arş. Gör. Dr. Zeynep KARAÇOR

Kliniğimize yeni başlayan arkadaşımıza başarılar diliyoruz.

 

 

 

YURTİÇİ YAYINLAR:

l- Borçbakan C., Gültan S., Savacı N.: Parotis Patolojisinde Siyalografinin Önemi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 38 (3): 189, 1985

2- Yormuk E., Savacı N.: Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Oluşan Üretra Defektinin

Geç Dönemde Onarımı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, l(l):l55,l986

3- Özbek R.M., Emiroğlu M., Savacı Nb, Gültan S.M., Yormuk E.: Blefaroptosis

Tedavisinde Orbikülaris Okuli Kas Flebi İle Süspansiyon. Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi Mecmuası, 44 (l): 69, l99l

4- Savacı N., Türker M., Taner F.: Kas Deri Fleplerinde İnervasyonun Rolü (Deneysel

Çalışma), Cerrahi Tıp Bülteni, 2 (4):237, l993

5- Türker M., Savacı N.: Parçalı Kemik Kırıklarının İyileşmesinde Serbest Periost

Greftlerinin Etkisi (Deneysel Çalışma). Türk Plastik Cerrahi Derg. l(2): 93, l993.

6- Savacı N., Kapıcıoğlu M.İ.S., Mutlu M.: Tibia Defektlerinin Aynı Tarafdaki

Vaskülarize Fibula Grefteleriyle Onarımı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg.

l0 (3):353,l994

7- Savacı N., Hoşnuter M., Tosun Z.: El Defektlerinin Onarımında “Reverse Radial

Fasciocutan Forearm Island Flap”. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. l0(3):

32l,l994

8- Savacı N., Taştekin A. Koç H.: İki Taraflı Radial Eksiklik (Vaka Takdimi). Türk

Plastik Cerrahi Derg. 3(l):53,l995

9-Savacı N., Özmen S., Duman A., Otelcioğlu Ş.: Lokal Anestezi İle Opere Edilen

Vakalarda Bilinçli Sedasyon Amacı İle Midozolam ve Diazepam Kullanımı. Türk

Plastik Cerrahi Dergisi. (Baskıda)

l0-Savacı N., Zengin N., Okka M., Özbayrak N.: Orbita Tümörlerinde Lateral Yaklaşım.

Medikal Network Oftalmoloji. 2(4):346-349,1995.

ll-Ural O., Savacı N., Fındık D., Bitirgen M.: Dekübitis Ülserlerinde Aerobik Bakteriyel

Kolonizasyon. İnfeksiyon Dergisi. 9(1-2):59-61,1995.

l2-Savacı N., Acar A., Arslan A., Çora T.: Xeroderma Pigmentozum “Yaşam Süresi ve

Prognozu Etkileyen Faktörler”. Türkiye Tıp Dergisi 3(3):1-4, 1996.

l3-Savacı N., Şendur N., Çağlayan F.: Nadir Normolipemik Ksantomatozis Vakası.

Turk. J. Dermatopathol 1(2):109-111, 1995.

l4-Savacı N., Tosun Z., Hoşnuter M.: Hemangiom Tedavisinde İnterferon alfa 2 a

Kullanımı. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 3(3):188-191, 1995

15-Tuncer S., Hoşnuter M., Aydemir T., Tosun Z., Savacı N.: "Liposuction" operasyonlarında

kombine spinal-epidural anestezi uygulaması. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 7(1):11-13, 1999

16-Hoşnuter M., Tosun Z., Savacı N.: Oklüziv pansumanlar ve klinik deneyimlerimiz

Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 7(1):23-27, 1999

17-Tosun Z., Hoşnuter M., Savacı N.: Geniş tutulum gösteren bir condyloma acuminatum

olgusu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 14(1):29-33, 1998

18-Yenidünya M.O., Hoşnuter M., Tosun Z., Savacı N.: Burun sırtı defektlerinin onarımında

iki loblu flep kullanımı. İç Anadolu Tıp Dergisi. 6(1):35-39, 1996

19-Yenidünya M.O., Tosun Z., Hoşnuter M., Savacı N.:Doğumsal dev nevüslere hangi

gözle bakmalı. İç Anadolu tıp Dergisi. 5(3-4):203-208, 1995

20-Yenidünya M.O., Sümer M., Hoşnuter M., Tosun Z., Savacı N.: İki yanlı depressör

anguli oris flebi ile tüm alt dudak rekonstrüksiyonu. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesi Dergisi. 6(1):42-44, 1996

21-Yenidünya M.O., Tosun Z., Hoşnuter M., Savacı N.:Aralıklı simetrik nekrobiyozis lipoidika

diabetikorum:bir olgu sunumu. Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. 2(1):70-72, 1999

22-Yenidünya M.O., Tol H., Tosun Z., Hoşnuter M., Savacı N.: Güneş ışınları ile doğrudan

temas halinde olmayan vücut alanlarında ortaya çıkan deri maligniteleri. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi

12(1):91-95, 1996.

23-Tosun Z., Sümer M.,Hoşnuter M., Sümer P., Yenidünya M.O., Savacı N.:Baş-boyun bölgesi

lezyonları ve yaklaşım. S.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 7(1):9-12, 1997.

24-Yenidünya M.O., Hoşnuter M., Yılmaz S., Adanalı G.: Büyük iki karınlı flep.

Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. 1(1), ek,1998.

 

 

YURTDIŞI YAYINLAR:

l- Sevin K., Yormuk E., Savacı N.: Nasopalpebral lipoma - coloboma: a verey rare

autosomal dominant dysplasia -malformation syndrome. Eur. J.Plast. Surg. l4:39,l99l.

2- Sevin K., Yormuk E., Savacı N.: Free vascularized osteocutaneous flap from scapula

to the tibia. Eur. J.Plast. Surg. l4:245, l99l.

3- Savacı N.: Reduction Mammoplasty by Central Pedicle Avoiding the Vertical Scar.

Aesthetic Plastic Surgery.

4- Savacı N., Avunduk MC., Tosun Z., Hoşnuter M.: Hyperphosphatemic Tumoral Calcinosis.

Plast. Reconstr Surg. 105(1):162-165, 2000.

5- Savacı N.: Giant Cavernous Hemangioma Which Causes Sternal Defect In Anterior

Thorax Wall. Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie. (Baskıda).

6- Savacı N., Emiroğlu M., Gümren M., Güngör S.: A Rare Case Of Glomus Tumor;

Buccal Localization. Br J Oral Maxillofac Surg. 34:199-202, 1996.

7- Savacı N., Güney Ö., Erongun U.: Tissue Expander Applications In Huge

Meningomyelocel Cases. Turkish Neurosurgery. 4:157-160, 1994.

8- Ödev K., Güngör S., Karaköse S., Savacı N.: Eosinophilic Granuloma Of The

Mandible. Skeletal Radiology. (İncelemede).

9-Savacı N., Hoşnuter M., Tosun Z.: Use of reverse triangular V-Y Flaps to create a Web

Space in syndactyly. Ann Plast Surg. 42(5):540-544, 1999.

10-Hoşnuter M., Tosun Z., Savacı N.: A non animal model for microsurgical training with

adventitial stripping. Plast Reconstr Surg. (Baskıda)

11-Savacı N, Yenidünya MO, Gökalp A, Tosun Z. Murray-Puretis Syndrome.A case report of two cases.

European Journal of Plastic Surgery.

12-Tosun Z, Hoşnuter M, Savacı N.Bilateral transposition flaps for the nasal dorsum defects.Scand J Plast Surg.(Baskıda)

13-Savacı N, Tosun Z, Hoşnuter M.Earlob reconstruction with a posterior auricular flap.Scand J Plast Surg.(Baskıda)